Aukioloajat

Arkilauantaisin klo 12-15 (1.9-31.5)
Muina aikoina sopimuksen mukaan.
Varaukset sähköpostilla.
Pääsymaksut arkilauantaisin klo 12-15
Lapset alle 14v 1€, muut 2€.
Muina aikoina tilattuna lisäksi 8€ ryhmämaksu

Yhteystiedot

Suomen Partiomuseo
Läntinen Pitkäkatu 13
20100 Turku

Puh. 040 5145004;
partiomuseo@partio.fi
Puheenj. Nina Hännikäinen 050 4804750;
Varapj. Markus Laine 0500 741016;
vierailutilaukset
partiomail

Toiminta

JAOSTOT
Jaostojen tehtävinä on puheenjohtajansa johdolla hoitaa ja kehittää jaostonsa kokoelmia.

Heraldinen jaosto
– Huolehtii lippujen, viirien ja huivien säilytyksestä ja luetteloinnista

Kirjallisuusjaosto
– Huolehtii partiolehtien ja -kirjojen
– Partiopostikorttien
– Julisteiden
– Lehtileikkeiden
– ym. kirjallisen materiaalin säilyttämisestä ja luetteloinnista

Kuva- ja äänitallennejaosto
– Huolehtii valokuvien, diakuvien ym kuvamateriaalien luetteloinnista ja säilyttämisestä
– Ääni-, kuvatallenteiden/nauhojen ja filmien luetteloinnista ja säilyttämisestä

Näyttelyjaosto
– Tehtävänä on toteuttaa näyttelyt, joista hallitus on päättänyt
– Kehittää museon näyttelytoimintaa

Puku- ja tekstiilijaosto
Huolehtii
– Partiopuvuista sekä niihin kuuluvista asusteista ja merkeistä
– Partioaiheisista asusteista
– Muista partioaiheisista tekstiileistä kuten ryijyt ja banderollit

Merkkijaosto
Huolehtii
– Kotimaisista ja ulkomaisista ansio- ja kunniamerkeistä
– Partiolaisten saamista virallisista ja puolivirallisista ansiomerkeistä
– Partion luokka-, suoritus-, taito- ja harrastusmerkeistä
– Osallistumis-, leiri- ja kilpailumerkeistä sekä vuositähdistä
– Järjestö-, piiri- ja lippukuntamerkeistä ja pinsseistä

Yleinen jaosto
– Huolehtii niistä partioesineistä ja -varusteista, jotka eivät sisälly edellä mainittujen esinejaostojen alaan.

TOIMIKUNNAT
Atk-toimikunta
– Huolehtii museon atk-laitteiden ohjelmien sopivuudesta museoesineistön atk-tallentamiseen
– Tekee ehdotukset laitteistojen hankkimisesta
– Huolehtii käyttökoulutuksesta ja tietoturvasta

Julkaisujaosto
– Tehtävänä on hankkia aineistoa A- ja B-sarjan julkaisuja sekä vuosikirjaa varten
– Tekee ehdotukset kirjojen julkaisemisesta, huolehtii kirjojen valmistumisesta, pyytää tarjoukset kirjapainoista ja valitsee sopivan kirjapainon

Kehittämistoimikunta
– Tehtävänä on kehittää Suomen Partiomuseoyhdistys – Finlands Scoutmuseiförering ry:n hallintoa
– Vastaa museotoiminnan kehittämisestä
– Tekee kehittämisehdotukset hallitukselle

Talousjaosto
– Huolehtii museon taloudesta ja rahaliikenteestä sekä valvoo rahojen käyttöä
– Laatii talousarvioesityksen
– Laatii talous- ja matkustusohjesäännön

Työvaliokunta
– Valmistelee hallituksessa esille tulevat asiat ja suorittaa hallituksen sille antamat tehtävät

Museonhoitokunta
– Museon hoitokunnan tehtävänä on valmistella ja esitellä tehtäviinsä liittyvät asiat hallitukselle sekä museotoiminnan ylläpitäminen jaostojen avulla

Aukiolo- ja päivystysvastaava
Tehtävinä on
– Tehdä esitys museon aukioloajoista ja esittää ne hallitukselle
– Seurata vierailuvarauksia, huolehtia opastuksen järjestämisestä
– Päivystyslistan laatiminen museon aukioloaikoja vastaavaksi
– Laatia ajanmukaiset ohjeet päivystäjille
– Päivystäjien koulutus yhdessä museonhoitajan kanssa

Meripartiovastaava
Tehtävinä on
-avustaa työjaostoja meripartiointiin liittyvissä asioissa
-edistää museon meripartioesineistön ja arkiston kartuttamista yhteistyössä eri työjaostojen kanssa
– osallistuu meripartioon liittyviin projekteihin

Aukioloajat

Arkilauantaisin klo 12-15 (1.9-31.5)
Muina aikoina sopimuksen mukaan.
Varaukset sähköpostilla.
Pääsymaksut arkilauantaisin klo 12-15
Lapset alle 14v 1€, muut 2€.
Muina aikoina tilattuna lisäksi 8€ ryhmämaksu

Yhteystiedot

Suomen Partiomuseo
Läntinen Pitkäkatu 13
20100 Turku

Puh. 040 5145004;
partiomuseo@partio.fi
Puheenj. Nina Hännikäinen 050 4804750;
Varapj. Markus Laine 0500 741016;
vierailutilaukset
partiomail