Öppettider:

lörd. kl. 12-15 (1.9-31.5)
Övriga tider enl. överenskommelse.
Besöksbeställning per e-post.
Inträdesavgifter på lördagar 12-15
Barn under 14 år 1€, äldre personer 2€.
Vid andra tillfällen +8€ group avgift

Kontakt

Finlands Scoutmuseum
Västerlånggatan 13
20100 Åbo
Tel. 040 514 5004

partiomail

Medlemskap

Som museimedlem kan man antingen vara: Personlig medlem, understödande medlem, ständig medlem eller kårmedlem. Scoutmuseet har för närvarande ca. 400 personliga medlemmar av vilka största delen är nu eller tidigare verksamma scouter. De understödande medlemmarna är ca. tjugo, främst varje scoutdistrikt och en del affärsföretag.


Själva museiverksamheten sysselsätter ett par tiotal aktiva personer som sorterar och arkiverar material som museet erhåller. Utställnimgsverksamheten och dejourneringen sköts även av frivillig arbetskraft.

Öppettider:

lörd. kl. 12-15 (1.9-31.5)
Övriga tider enl. överenskommelse.
Besöksbeställning per e-post.
Inträdesavgifter på lördagar 12-15
Barn under 14 år 1€, äldre personer 2€.
Vid andra tillfällen +8€ group avgift

Kontakt

Finlands Scoutmuseum
Västerlånggatan 13
20100 Åbo
Tel. 040 514 5004

partiomail