Öppettider:

lörd. kl. 12-15 (1.9-31.5)
Övriga tider enl. överenskommelse.
Besöksbeställning per e-post.
Inträdesavgifter på lördagar 12-15
Barn under 14 år 1€, äldre personer 2€.
Vid andra tillfällen +8€ group avgift

Kontakt

Finlands Scoutmuseum
Västerlånggatan 13
20100 Åbo
Tel. 040 514 5004

partiomail

Bli medlem

Du kan anhålla om medlemskap med en fritt formulerad anmälan av vilken framgår namn, adress, födelsedatum, telefonnummer, e-postadress och eventuell scoutkår (eller annan sammanslutning). Årsmedlemsavgiften är 20 € och ständigt medlemskap kostar 200 €.


Sänd din anmälan per e-post till adressen partiomail eller per post till FINLANDS SCOUTMUSEUM, Västerlånggatan 13, 20100 ÅBO. Meddela också om du är intresserad av museets aktiviteter.

Öppettider:

lörd. kl. 12-15 (1.9-31.5)
Övriga tider enl. överenskommelse.
Besöksbeställning per e-post.
Inträdesavgifter på lördagar 12-15
Barn under 14 år 1€, äldre personer 2€.
Vid andra tillfällen +8€ group avgift

Kontakt

Finlands Scoutmuseum
Västerlånggatan 13
20100 Åbo
Tel. 040 514 5004

partiomail