Öppettider:

lörd. kl. 12-15 (1.9-31.5)
Övriga tider enl. överenskommelse.
Besöksbeställning per e-post.
Inträdesavgifter på lördagar 12-15
Barn under 14 år 1€, äldre personer 2€.
Vid andra tillfällen +8€ group avgift

Kontakt

Finlands Scoutmuseum
Västerlånggatan 13
20100 Åbo
Tel. 040 514 5004

partiomail

Personal och ledningsgrupp

Finlands Scoutmuseums funktionärer väljs av föreningens styrelse på årsmötet. Utöver dessa arbetar valda personer i olika sektioner samt dessutom ett antal dejourer. Årligen utförs tusentals talkotimmar både i museet och utanför detta genom deltagande i möten, hemarbeten, lägerutställningar och diverse specialuppgifter.
Museet har ingen avlönad personal utan allt arbete utförs som oavlönat talkoarbete.

Öppettider:

lörd. kl. 12-15 (1.9-31.5)
Övriga tider enl. överenskommelse.
Besöksbeställning per e-post.
Inträdesavgifter på lördagar 12-15
Barn under 14 år 1€, äldre personer 2€.
Vid andra tillfällen +8€ group avgift

Kontakt

Finlands Scoutmuseum
Västerlånggatan 13
20100 Åbo
Tel. 040 514 5004

partiomail