Öppettider:

lörd. kl. 12-15 (1.9-31.5)
Övriga tider enl. överenskommelse.
Besöksbeställning per e-post.
Inträdesavgifter på lördagar 12-15
Barn under 14 år 1€, äldre personer 2€.
Vid andra tillfällen +8€ group avgift

Kontakt

Finlands Scoutmuseum
Västerlånggatan 13
20100 Åbo
Tel. 040 514 5004

partiomail

Historia

Museet grundades 21.2.1962 på ett möte för Egentliga Finlands scoutdistrikts ledare på förslag av fil.dr. Rafael Helanko. Närvarande var Rafael Helanko, Eeva Laurén, Angelique Troupp, Aarno Stauffer, Aku Leino och Marja Margelin.

Det första museiutrymmet i en källare

Den första museilokalen fanns i ett källarutrymme på Lill-Heikkilä kungsgård. Museet sköttes av Turun Pyhän Yrjänän Kilta med gillemästare Ilmari Rinne som museiföreståndare. Museet fick snart en ny styrelseform där utom Pyhän Yrjänän Kilta även det svenskspråkiga Fredrikagillet och Turun Partiolaiset ry – Scouterna i Åbo rf ingick. Rafael Helanto blev styrelsens ordförande och Ilmari Rinne fortsatte som museiföreståndare.

Understödsförening grundas

I maj 1979 grundades museets understödsförening, Partiomuseoyhdistys – Scoutmuseiföreningen (ry/rf 12/1980). Till ordförande valdes Rafael Helanko som också blev museiföreståndare 1980. Samma år fick föreningen av Åbo stad ett nytt rymligare museiutrymme i Kuikkula gård invid St. Katarina (f.d. St. Karins) kyrka. Till Kuikkula flyttade museet i januari 1980. Scoutmuseets logo ritades utgående från Kuikkulahusbondens bomärke (Jaakko Matinpoika 1775).

På föreningens höstmöte 1981 valdes Eino ”Eikka” Leiniö till ny ordförande. Museiföreståndaren, ”museets allt i allo” Rafael ”Raffu” Helanko, dog plötsligt 1986. Museiföretåndarens uppgifter överfördes då till en nämnd med Eino Leiniö som ordförande.

Nya flyttningar på 90-talet

I början av 1990-talet blev utrymmena på Kuikkula för trånga och en ny museilokal blev aktuell. Lösningen kom hösten 1995 då Barkers spinneris stiliga direktörsvilla vid Virusmäkivägen i Raunistula blev ledig. Flyttningen till de nya rymliga utrymmena, som ägdes av Statens fastighetsverk skedde vid årsskiftet 1995-1996.
På höstmötet 1995 meddelade föreningens långvariga ordförande Eino Leiniö att han ville avgå. På höstmötet 1996 valdes Kalevi ”Kale” Kuusinen till ny ordförande och Eero ”Cicero” Ahtikainen till museiföreståndare. Ahtikainen avgick i början av 2002 och Yrjö ”Yrjänä” Nenonen utsågs till ny museiföreståndare. På höstmötet 2002 stod Kalevi Kuusinen inte längre till förfogande för ordförandeposten och mötet valde från början av år 2003 Yrjö Nenonen till ny ordförande och Teemu Helin till ny museiföreståndare. Följande år beslöt man fördela uppgifterna och tillsatte en ledningsgrupp på tre personer. Föreningens ordförande sköter mötesärendena, Teemu Helin de permanenta utställningarna och Seppo ”Sepe” Sundell tekniska ärenden.
På grund av ändrade ägoförhållanden av fastigheten vid Virusmäkivägen förnyades inte hyreskontraktet i början av 2000-talet. Museet måste igen se sig om efter nya utrymmen. Vid samma tidpunkt påbörjades saneringen av Scoutdistriktets fastighet vid Västerlånggatan och museet erbjöds här nya utrymmen med ett långvarigt hyreskontrakt. Genom att koncentrera all scoutverksamhet under samma tak kunde man skapa ett ”Scoutcentrum”. Museets och samtidigt hela centrets invigning hölls den 18.5.2005.

Öppettider:

lörd. kl. 12-15 (1.9-31.5)
Övriga tider enl. överenskommelse.
Besöksbeställning per e-post.
Inträdesavgifter på lördagar 12-15
Barn under 14 år 1€, äldre personer 2€.
Vid andra tillfällen +8€ group avgift

Kontakt

Finlands Scoutmuseum
Västerlånggatan 13
20100 Åbo
Tel. 040 514 5004

partiomail