Öppettider:

lörd. kl. 12-15 (1.9-31.5)
Övriga tider enl. överenskommelse.
Besöksbeställning per e-post.
Inträdesavgifter på lördagar 12-15
Barn under 14 år 1€, äldre personer 2€.
Vid andra tillfällen +8€ group avgift

Kontakt

Finlands Scoutmuseum
Västerlånggatan 13
20100 Åbo
Tel. 040 514 5004

partiomail

Startsida

Suomen Partiomuseo – Finlands Scoutmuseum är ett nationellt specialmuseum. Museet drivs av Suomen Partiomuseoyhdistys ry – Finlands Scoutmuseiförening rf. Föreningen bevarar och förevisar scoutrörelsens gångna tider och nutid med hjälp av föremålssamlingar samt bild- och dokumentmaterial, dessutom strävar den till att väcka intresse för scoutrörelsens verksamhet och historia. Museet har redan verkat i över 50 år och insamlat en stor mängd unika föremål och dokument om landets drygt 100-åriga scoutverksamhet. Museet är det enda i Finland som specialiserat sig på barn- och ungdomsverksamhetens historia och kulturarv. Finlands Scoutmuseum är B-medlem i Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter rf.

Videopresentation

Öppettider:

lörd. kl. 12-15 (1.9-31.5)
Övriga tider enl. överenskommelse.
Besöksbeställning per e-post.
Inträdesavgifter på lördagar 12-15
Barn under 14 år 1€, äldre personer 2€.
Vid andra tillfällen +8€ group avgift

Kontakt

Finlands Scoutmuseum
Västerlånggatan 13
20100 Åbo
Tel. 040 514 5004

partiomail