Öppettider:

lörd. kl. 12-15 (1.9-31.5)
Övriga tider enl. överenskommelse.
Besöksbeställning per e-post.
Inträdesavgifter på lördagar 12-15
Barn under 14 år 1€, äldre personer 2€.
Vid andra tillfällen +8€ group avgift

Kontakt

Finlands Scoutmuseum
Västerlånggatan 13
20100 Åbo
Tel. 040 514 5004

partiomail

Bli medlem 2018

As a member of the Museum you can be an individual, a supporting, a lifetime or a Scout Group member. The Scout Museum has over 350 individual members, most of them are active Guides and Scouts. Supporting member number is about 20. All the Guide and Scout disticts as well as some business communities are members.

Avgifter

MedlemstypPris
Personmedlem18 € / år
Ständig medlem180 € (engångskostnad)
Stödmedlem180 € / år
Kårmedlem20 € /år

Du kan anhålla om medlemskap med en fritt formulerad anmälan av vilken framgår: namn, adress, födelsedatum, telefonnummer, e-postadress och eventuell scoutkår eller annan sammanslutning.
Meddela också om du är intresserad av museets aktiviteter.

Sänd anmälan per e-post till adressen partiomuseo@partio.fi eller
per post till FINLANDS SCOUTMUSEUM, Västerlånggatan 13, 20100 ÅBO

Öppettider:

lörd. kl. 12-15 (1.9-31.5)
Övriga tider enl. överenskommelse.
Besöksbeställning per e-post.
Inträdesavgifter på lördagar 12-15
Barn under 14 år 1€, äldre personer 2€.
Vid andra tillfällen +8€ group avgift

Kontakt

Finlands Scoutmuseum
Västerlånggatan 13
20100 Åbo
Tel. 040 514 5004

partiomail