Öppettider:

lörd. kl. 12-15 (1.9-31.5)
Övriga tider enl. överenskommelse.
Besöksbeställning per e-post.
Inträdesavgifter på lördagar 12-15
Barn under 14 år 1€, äldre personer 2€.
Vid andra tillfällen +8€ group avgift

Kontakt

Finlands Scoutmuseum
Västerlånggatan 13
20100 Åbo
Tel. 0405-145004

partiomail

Personal och ledningsgrupp

Finlands Scoutmuseums funktionärer väljs av föreningens styrelse på årsmötet. Utöver dessa arbetar valda personer i olika sektioner samt dessutom ett antal dejourer. Årligen utförs tusentals talkotimmar både i museet och utanför detta genom deltagande i möten, hemarbeten, lägerutställningar och diverse specialuppgifter.
Museet har ingen avlönad personal utan allt arbete utförs som oavlönat talkoarbete.

Öppettider:

lörd. kl. 12-15 (1.9-31.5)
Övriga tider enl. överenskommelse.
Besöksbeställning per e-post.
Inträdesavgifter på lördagar 12-15
Barn under 14 år 1€, äldre personer 2€.
Vid andra tillfällen +8€ group avgift

Kontakt

Finlands Scoutmuseum
Västerlånggatan 13
20100 Åbo
Tel. 0405-145004

partiomail